Skład rady

W roku szkolnym 2017/2018:
  • Przewodnicząca: Agata Smutrykowska
  • Wiceprzewodnicząca: Teresa Madej
  • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Kożuchowski
  • Skarbnik: Katarzyna Maroszek – Śrutwa
  • Sekretarz: Monika Alchimowicz