Kontakt

Składka za rok szkolny 2017/2018 wynosi 90 zł za rodzinę, za cały rok. Wpłat prosimy dokonywać na:
  • Numer konta bankowego Rady Rodziców:  39 1240 6348 1111 0010 7731 6546 (bank Pekao SA)
  • W tytule przelewu koniecznie trzeba podać: nazwisko dziecka oraz nr klasy (lub klas w przypadku rodzin wielodzietnych)

W przypadku pytań lub wniosków prosimy o kontakt: